Az Energiaklub és a Greenpeace bíróságon támadta meg Paks II környezetvédelmi engedélyét, mely a lakosságot és a környezetet is veszélyeztetheti

Paks II környezetvédelmi engedélye számos kérdést nem tisztáz megfelelően, a kiadott környezetvédelmi engedély felelőtlen, az új atomerőmű a környezetet és a lakosságot is veszélyeztetheti. Az Energiaklub és a Greenpeace Magyarország ezért bíróságon támadta meg az engedélyt. A zöld szervezetek azt várják az igazságszolgáltatástól, hogy az ítélet meghozataláig függessze fel a másodfokú határozat végrehajtását, és az eljárás lezárultával helyezze hatályon kívül Paks II környezetvédelmi engedélyét.

Az Energiaklub és a Greenpeace Magyarországgal együtt bíróságon támadta meg Paks II környezetvédelmi engedélyét, mert az engedély és az engedély alapjául szolgáló hatástanulmány nem ad megnyugtató választ számos alapvető kérdésre. Keresetünkben 16 pontban soroljuk fel az engedéllyel kapcsolatos aggályainkat, melyekből az alábbiakat tartjuk a legsúlyosabbnak:

  • Az engedély rendezetlenül hagyja a nukleáris és radioaktív hulladékok kezelésének sorsát és a leszerelés kérdéseit. Az elkészült hatástanulmány súlyosan hiányos: nincs bizonyítva, hogy elegendő hely lesz-e Bátaapátiban a kis- és közepes aktivitású hulladékok végleges elhelyezésére (ahol már az ideiglenes tárolás megoldása is kérdéses), teljesen megoldatlan a kiégett fűtőelemek átmeneti tárolása és végleges elhelyezése.
  • A hatástanulmány nem vizsgálja kielégítő módon Paks II építésének és üzemeltetésének környezeti hatásait. A tervezett építési- és üzemidőt a több mint másfél évig tartó eljárás utolsó két hónapjában módosították, és a módosítást követően már nem készültek megfelelően alapos vizsgálatok. Paks I és Paks II együttes üzemelési ideje például az eredeti három évről időközben hét évre változott, ezt azonban már nem vizsgálták részletesen, pedig a módosítás jelentős változásokat eredményezhet többek között a Duna élővilágára. A hatástanulmány a blokkok együttes építéséből fakadó plusz környezeti terhelésre és a Paks I-re hatással lévő talajvízszint-csökkenésre se tér ki érdemben.

A tervezett új paksi atomerőmű környezeti engedélyezési eljárása 2014 decembere óta zajlik. Az eljárásban az Energiaklub és a Greenpeace Magyarország a kezdetek óta ügyfélként vesz részt. Több ponton hiányosnak és homályosnak találtuk az MVM Paks II. Zrt. által készített és benyújtott hatásvizsgálati dokumentumokat, ezért a hatásvizsgálat alapján a Baranya Megyei Kormányhivatal által 2016. szeptember 29-én kiadott környezetvédelmi engedélyét 2016 októberében megfellebbeztük. A másodfokú hatóság azonban ennek nem adott helyt, így Paks II környezetvédelmi engedélye 2017 márciusában jogerőre emelkedett.

Mivel a határozat továbbra sem rendez számos fontos kérdést, a Greenpeace-szel közösen megtámadtuk az engedélyt a bíróságon. Keresetünkben azt kérjük, hogy a bíróság függessze fel a másodfokú határozat végrehajtását, és szüntesse meg a környezetvédelmi engedélyt az első fokú határozatra is kiterjedő hatállyal.

Egy atomerőmű súlyos hatással van a környezetre, megépítése és üzemeltetése folyamatos veszélyt jelent. Az engedélynek és az ezt megalapozó környezeti hatástanulmánynak ezeket számba kell vennie, és garanciákat kell nyújtania arra, hogy ezek a veszélyek ne következzenek be. Mindezt Paks II környezetvédelmi engedélye nem biztosítja, az óriási tartalmi lyukak betöltésére a hatóságok nem voltak képesek kötelezni az engedély kérelmezőjét. Ha sikerül a bíróságon bebizonyítanunk, hogy a környezetvédelmi engedélyt nem lett volna szabad megadni, akkor újra kell indítani az engedélyeztetési folyamatot. Vannak tehát lehetőségeink a Paks II projekt megállítására, ezért arra kérünk mindenkit, akinek fontos a biztonság, hogy segítse támogatásával a perrel kapcsolatos munkánkat !

 


Ha véleményed vagy kérdésed van, írj a bejegyzés szerzőjének!
Koritár Zsuzsanna [email protected]