11 érv, ami miatt a paksi paktumot nem szabad elfogadni

1. Magyarországnak most biztosan nincs szüksége új atomerőműre

A döntés érthetetlenül és indokolatlanul elsietett, sőt kapkodó. A gyorsaság ebben az esetben nagyon kockázatos és kifejezetten veszélyes dolog. Magyarországnak a 2020-as években biztosan nem lesz szüksége egy új atomerőmű termelte áramra. A négy működő blokk kiváltása csak a 30-as évek közepén válik esedékessé, addig az extra atomerőművi áram mind műszaki, mind piaci értelemben súlyos gondokat okoz. A több mint kétszeresére növelt nukleáris kapacitás a villamosenergia-rendszerben többletköltségeket generál, ami növeli az áram árát. Egy ilyen fajsúlyú döntést csak és kizárólag hosszas előkészítés, alapos társadalmi és szakmai vita után szabad meghozni.

2. A felelőtlenül megkötött paktum „devizahitelessé” teszi a magyar népet

A kutyafuttában megkötött paktum saját pénzforrás híján csak úgy hajtható végre, ha ahhoz gigantikus nagyságú hitelt veszünk fel. Oroszország 10 milliárd euró hitelt ad Magyarországnak 30 éves futamidővel. Az ezzel járó terheket a magyar adófizetőkre hárítják. A devizahitel tovább növeli a beruházás amúgy is nagyszámú kockázatát és a magyar nép évtizedekre eladósodik.

3. A két új reaktor tovább növeli Magyarország egyoldalú orosz energiafüggőségét

Magyarország energiahordozóinak döntő részét (kb. 70%) importból szerzi be. A kőolaj- és földgázimport 70-80%-a Oroszországból, orosz felügyelet alatt álló csővezetékeken keresztül érkezik, az atomerőmű fűtőelemeit szintén onnan vásároljuk. Ezeken az arányokon csak tovább rontana egy új, orosz atomerőmű megépítése. Oroszország már számos alkalommal bebizonyította, hogy az energiaszállításokat saját érdekeinek megfelelően zsarolásra használja fel más országokkal szemben. Egy ilyen mértékű energiafüggés korlátozza hazánk szuverenitását.

4. A moszkvai megállapodás nem a magyarok, pusztán egy szűk csoport hatalmi érdekeit szolgálja

Paks2 önmagában is rengeteg pénzbe kerül, a projekt teljes költsége a járulékos beruházásokkal együtt meg fogja haladni az 5000 milliárd forintot. A döntés az ötvenes éveket idézi, csak most nem a vas és acél, hanem az atom országa leszünk. Ennek a nyers politikai akarattal kierőszakolt döntésnek a magyarok többsége csak a hátrányait fogja érezni. Drágulni fog az áram, nőni fog az energiafüggőség és az eladósodás. Mindeközben a magyar beszállítók, az alvállalkozók, akiket majd a hatalom kijelöl, megcsinálhatják az évszázad üzletét.

5. A döntésből a nyilvánosságot teljesen kizárták

Miközben a paksi paktum minden magyar állampolgárt érint, azt nem előzte meg társadalmi, szakmai vita. A döntést megalapozó dokumentumokat, adatokat, számításokat - ha egyáltalán léteznek -, és egyéb információkat nem hozták nyilvánosságra. A vita nélkül meghozott döntést csak az aláírás után igyekeztek alátámasztani, hamis, félrevezető, vagy később megcáfolt indokokkal.

6. Az új atomerőműnek nemcsak mi fizetjük meg az árát, hanem gyermekeink, és unokáink is, méghozzá kamatostul

Az új paksi reaktorok és a járulékos beruházások több ezermilliárdos költségére nincs pénze az országnak. A beruházások számláját a 3000 milliárdos orosz kölcsönön felül további hitelekkel kell majd fedeznünk. Az így megszerzett pénz, és az azok refinanszírozására felvett újabb hitelek ugyanúgy évtizedekre el fogják adósítani a magyar államot, ahogy az történt a 80-as években, Paks1 építése következtében is.

7. A döntésnek szakmai alapja nincs, az alternatívákat meg sem vizsgálták

A hamisnak bizonyult és megcáfolt érveken felül semmilyen számítást, adatot, dokumentumot nem hozott a kormányzat nyilvánosságra, amivel alátámasztotta volna, hogy Magyarországnak szüksége lenne a 2020-as évek közepén két új reaktorra. Ezek a tanulmányok valószínűleg nem is léteznek. Az atomenergiával versenyző, fenntartható megoldások – megújulók, energiahatékonyság – megvalósításának lehetőségeivel pedig egyszerűen nem foglalkoztak.

8. Paks2 miatt nem lesz kisebb a rezsi, nem növekszik hazánk versenyképessége

A döntés kapcsán rezsicsökkenésre hivatkozni nem más, mint a választókat félrevezető politikai propaganda. A paksi atomerőmű új reaktorai kifejezetten drágán, kWh-nként legalább 30 forintért termelnének. Ez azt jelenti, hogy a lakossági áramár a jelenleginek mintegy másfélszeresére nőne. Ha a hitelek költségeit az állam fogja állni, akkor az évi legalább 300 milliárd forint többletterhet fog jelenteni a költségvetésnek. Tehát vagy ennyivel többet kell beszedni az adófizetőktől, vagy más kiadásokat kell majd csökkenteni (pl. még kevesebb jut majd egészségügyre, oktatásra). Bárhogy is lesz, a gigaberuházás következtében csökkenne országunk versenyképessége, hiszen végső soron a magyar gazdaságból facsarnák ki ezt a pénzt.

9. A járulékos beruházások, mint például a villamosenergia-hálózat bővítése, további több ezer milliárd forintba fognak kerülni

A paksi telephelyen belül, és azon kívül is számos beruházásra lesz szükség annak érdekében, hogy az oroszok által szállított két 1200 MW-os blokkot, és az általuk termelt áramot a villamosenergia-rendszer be tudja fogadni. Hogy csak a legfajsúlyosabbakat említsük: az új reaktorok hűtéséhez Pakson hűtőtornyokat vagy új hidegvíz-csatornát, a villamosenergia-rendszer biztonsága érdekében pedig 700 MW tartalékkapacitást, azaz ennyi új erőművet kell építeni az országban. Ezek és más beruházások újabb ezermilliárdos költséggel járnak, amit a lakosságnak szintén az áramárban kell majd megfizetnie.

10. Paks2-nek csak alternatívája van. Ez a beruházás elveszi a forrásokat a megújuló energiaforrások és az energiahatékonysági beruházások elől

Az értelmetlen, felesleges, elképesztően drága gigaberuházásként megvalósuló Paks2 elvenné a teret a fenntartható megoldások elől a villamosenergia-rendszerben, és lefoglalná az azok alkalmazásához szükséges pénzügyi és egyéb erőforrásokat. A hat paksi blokk a 2020-as években rugalmatlanná tenné a villamosenergia-rendszert. Ezért képtelen lenne a kisléptékű, decentralizáltan termelt áram befogadására, melyekhez kifejezetten rugalmas rendszerre lenne szükség. A közvélemény-kutatások egyértelműen azt mutatják, hogy a magyarok többsége más technológiákkal szemben éppen a megújuló energiaforrásokat tartja megbízható, hosszú távú megoldásnak. Ha a paksi paktumban foglaltak megvalósulnak, akkor a fenntartható megoldásoknak évtizedekre befellegzett.

11. Ez a döntés megszegi az európai normákat, kiárusítja az országot, feléli a jövőt

Az európai trendek az atomerőművek fokozatos leállítását, és a fenntartható megoldások egyre nagyobb arányú alkalmazását mutatják. A mostani magyar döntés nem csak ezekkel megy szembe, hanem sérti a verseny tisztaságával kapcsolatos Uniós jogszabályokat is. Sérti azt az európai gyakorlatot is, mely szerint a nyilvánosság, a szakmai és társadalmi vita, az észérvek meghatározó szerephez jutnak egy ilyen horderejű döntésben. A felesleges, túlméretezett blokkokért cserébe lemondunk a fenntartható megoldások által nyújtott valódi pénzügyi, politikai és technológiai függetlenségről, az ország szuverenitásáról. Ez a paktum értelmetlenül, évtizedekre megbéklyózza az országot.