Elindul az EnergiaEgyetem, az Energiaklub és az ELTE közös tudományos beszélgetéssorozata

  • Dátum

Az EnergiaEgyetem az Energiaklub, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetem Környezet és Tájföldrajzi Tanszékének közös kezdeményezése.

A résztvevő szervezetek kulcsfontosságúnak tekintik a környezetközpontú energiaátmenet gyors megvalósítását, így az atomenergia és a fosszilis tüzelőanyagok mielőbbi kiváltását, ugyanakkor annak is tudatában vannak, hogy ez a folyamat nem lehet sikeres a jövőbe vezető út felrajzolása, a jó példák bemutatása nélkül.

A projektpartnerek éppen ezért arra vállalkoztak, hogy az egyetemi kutatómunka során létrejött energiagazdálkodással összefüggő új tudományos eredményeket, illetve azok gyakorlati vonatkozásait, közérthető sajtónyilvános beszélgetéssorozat keretében a lehető legszélesebb nyilvánosság elé tárják. A szervezők számítanak a magyar sajtó képviselőinek segítségére. A projekt fontos eleme, hogy a kerekasztal-beszélgetésekbe az aktuálisan tárgyalt szakterület egy olyan elismert szakértője kapcsolódik be, aki a témakör gyakorlati vonatkozásait jól ismeri. A végső cél tehát az, hogy az ELTE Energiaföldrajzi Műhelyében felhalmozott kutatási eredmények minél szélesebb körhöz eljussanak.

************

Az EnergiaEgyetem első kerekasztal-beszélgetésének témája a fenntartható energiarendszer felé való átmenet egyik kulcsterülete, a biogáz-hasznosítás és az ehhez szorosan kapcsolódó területi tervezés. A beszélgetéshez a szakmai alapot a tanszék energiaföldrajzi kutatócsoportjának egy nemrég megjelent publikációja szolgáltatja, amelyet a kutatási projekt vezetője, Soha Tamás mutat be. Szeretettel várunk az online eseményre

2021. június 3-án 11.00 órától.

A beszélgetésbe szakértő vendégként az ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. Hulladékmanagement Divíziójának vezetője, Simon Anita kapcsolódik be.  

Az Energiaklubot a szervezet ügyvezető és szakmai igazgatója, Méhes Martina képviseli. 

Az ELTE Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék energiaföldrajzos kutatócsoportjának képviseletében dr. Munkácsy Béla vesz részt a kerekasztal-beszélgetésben.

Néhány kérdés, amit biztosan érinteni fogunk:

  • Miért kulcsszereplője a 21. századi energiagazdálkodásnak a biogáz?
  • Hogyan alakulhat a biogáz jelene és jövője a hazai energiarendszerben?
  • Miért nem szabad a térbeliség szempontja nélkül ebben a szegmensben tervezni és döntéseket hozni?

A koronavírus-járvány miatt a rendezvényt online tartjuk. Regisztráció>>