A megújulók lehetőségei a hőenergia-termelésben

Az Európai Unió a klímaváltozás elleni küzdelemben hangsúlyos szerepet szán a megújuló energiaforrásoknak, a helyi energiahordozókon alapuló, decentralizált energiatermelésnek. Egyelőre az áram-termelés területén kapnak nagyobb figyelmet a megújulók, a villamosenergia-termelésre vonatkoznak a 2010-es uniós célszámok, a hőtermelés egy elhanyagolt terület az energetikában, akár a stratégiákat, statisztikákat, kész beruházásokat tekintjük.

Típusa:

Szakértői munka

Cél:

A kutatással célunk alátámasztani, hogy szükség van a hőtermelés terén is egy paradigmaváltásra. Az elemzés bemutatja az európai uniós és más külföldi jó példákat a megújuló alapú hőtermelés ösztönzésére, valamint ezen technológiák hazai elterjedésének érdekében javaslatokat is tesz a magyarországi jogszabályi és támogatáspolitikai környezet módosítására. A kutatáshoz kapcsolódóan szakmai cikkeket is megjelentetünk szakfolyóiratokban, valamint egyeztetéseket szervezünk szakértőknek és a sajtó munkatársainak.

Célcsoport:

A kiadvány fő célcsoportjai az önkormányzatok ügyintézői és döntéshozói mellett, a szakpolitikai közigazgatásban dolgozók és a megújuló hőtermelési projekteket megvalósító vállalkozások. Azok a szereplők, akik hatékonyan járulhatnak hozzá a lakossági és az intézményi szektor károsanyag-kibocsátásának csökkentéséhez.

Leírás:

Magyarország energiafogyasztásának jelentős része hő formájában kerül felhasználásra, ráadásul a hőtermeléshez alkalmazható megújulóenergia-technológiák sok esetben gazdaságosabbak, mint a villamosenergia-termelésre alkalmas berendezések. Magyarország hőenergia-termelésében tíz százalékot töltenek be jelenleg a megújulók, pedig a hazai természeti adottságok alapján ennek többszöröse is lehetséges volna. Jelen kutatás célja bemutatni a hazai lehetőségeket, a nagyobb arányú megújulóenergia-felhasználás hatásait. Az Energiaklub tudomása szerint Magyarországon eddig nem készült hasonló, kifejezetten a hőtermelésre fókuszáló elemzés.Az elemzés eredménye komoly háttéranyagként, döntés-előkészítő anyagként szolgálhat a kormányzati szféra, önkormányzatok, vagy akár potenciális befektetők részére. A támogatási rendszer, a jogszabályi környezet kiigazítására adott javaslatok ugyancsak elősegítik, hogy egyre több beruházás szülessen meg a megújuló alapú hőtermelés területén.