Mérd Magad!

Energia az iskolában
Energiaklub

11-14 éves korosztálynak munkafüzet, tanári segédanyaggal az éghajlatváltozás és az energia összefüggéseiről, emellett az iskola energiagazdálkodási szokásait is feltérképezik a diákok.

A „Mérd magad! - Energia az iskolában” nevű oktatóanyagot a Check it out! nemzetközi projekt keretében készítettük el 11-14 éves tanulók részére. Az oktatóanyag segítségével a diákok az éghajlatváltozás jelenségével, okaival és következményeivel ismerkedhetnek meg, és megtudhatják, mi mindent tehetnek ők maguk is a klímaváltozás megfékezéséért. A tananyag munkafüzetekből és egy tanári kézikönyvből áll, és előnye, hogy a korszerű, tapasztalati alapú oktatás elveit szem előtt tartva aktívan bevonja a gyerekeket a tananyaggal kapcsolatos tevékenységekbe, pl. az energiavadászat révén, amikor a gyerekek felfedezőútra indulnak, hogy feltérképezzék iskolájuk energiagazdálkodási szokásait. Az oktatóanyag a rendelkezésre álló időtől függően 4-8 tanóra alatt leadható, így nemcsak a tanórákon szolgálhat a tananyag kiegészítéséül, hanem szakkörök, iskolai témanapok, vagy akár táborok keretében is jól használható.Az oktatóanyag az alábbi főbb témakörök szerint épül fel:

1. fejezet:

az időjárás és az éghajlat közötti különbség átismétlése

az üvegházhatás bemutatása

a különböző éghajlatú területek legjelentősebb jelenlegi és várható környezeti változásainak megismerése szemléletes feladatokon, kiscsoportos munkán keresztül

az éghajlatváltozás magyarországi hatásai

2. fejezet:

mi okozza az éghajlatváltozást, és mit tehetünk ellene?

megújuló és nem megújuló erőforrások használata mindennapi tevékenységeink során

csoportos iskolai kutatás az iskola energiagazdálkodási szokásairól (pl. fűtési szokások, szigetelés, nyílászárók állapota), az iskola körbejárása, műszaki berendezéseinek megismerése (pl. kazán működése).

3. fejezet:

az Európai Unió rövid bemutatása

mit tesz az Európai Unió az éghajlatváltozás ellen?

4. fejezet:

egyéni fogalmazás: mit tehetünk a klímaváltozásból adódó problémák megelőzésére saját életünkben?

a témához kapcsolódó rajz, festmény készítése

faliújság készítése, kiállítás szervezése az iskolai kutatás, fogalmazások és a rajzok felhasználásával

A „Szakkör-csomag” 15 darab diák munkafüzetet + 1 darab tanári segédlet tartalmaz, ára 4.600 Ft  + postaköltség.

Az „Osztály-csomag” 30 darab diák munkafüzetet + 1 darab tanári segédletet tartalmaz, ára 7.500 Ft + postaköltség.

Természetesen ettől eltérő mennyiségek megrendelésére is lehetőség van, ebben az esetben az ár egyedi megállapodás szerint alakul.