Zöld Szarvas Facebook Nyereményjáték Szabályzat

2022.06.12. – Energiaklub Szakpolitikai Intézet Módszertani Központ Nyereményjáték Szabályzat

1.Szervező és lebonyolító

Az Energiaklub Szakpolitikai Intézet Módszertani Központ (székhelye: 1056 Budapest, Szerb utca 17., továbbiakban: Szervező) nyereményjátékot (továbbiakban: Játék) hirdet meg 2022.06.12.-06.19. valamint 2022.06.21.-06.27 között a Zöld Szarvas Facebook oldalán.

2.A Játékban való részvétel feltételei

A Játékban való részvétel feltétele a Játékot meghirdető Facebook-bejegyzés leírásban megjelöltek szerint értendő, és a játékosok kötelesek elfogadni a Játék jelen szabályzatba foglalt feltételeit is. A játékosok a játékban történő részvétellel a jelen játékszabályzatban foglaltakat maradéktalanul megismerik, elfogadják és magukra nézve kötelezőnek tekintik. A Játékban való részvétel önkéntes.

A Játékban a 18. életévüket betöltött cselekvőképes természetes személyek vehetnek részt. Egy játékos csak egy alkalommal vehet részt a játékban. A Játékra jelentkezőknek saját nevükre regisztrált Facebook fiókkal kell rendelkezniük. A Játékban nem vehetnek részt a Szervező munkavállalói, megbízottjai, valamint az egyéb, a lebonyolításban közvetlenül részt vevő személyek és azok hozzátartozói.

Szervező jogosult bármely játékost a játékból kizárni, különösen, ha a játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, továbbá, ha valamely játékos a játék lefolyását bármilyen módon manipulálja, vagy bármely módon rosszhiszeműen jár el.

3. A Játék menete

A Játékban, valamint a sorsoláson történő részvétel érdekében a játékosnak a nyereményjátékot meghirdető bejegyzésben leírtak szerint kell cselekednie. Az ezt teljesítő Játékosok közül sorsolás útján kerülnek kiválasztásra a nyertes.

4. A játék időtartama és a nyeremény

A nyereményjátékot meghirdető Facebook-bejegyzésben leírtak szerinti időtartam vehető alapul, és ez alapján kerül kisorsolásra a nyertes vagy nyertesek személye, valamint itt kerül közzétételre a nyeremény is.

5. A nyertes kiválasztása, értesítése, nyeremény átvétele

A nyeremény nyertese a Játék időtartama alatt szabályszerűen résztvevő Játékosok közül kerül kisorsolásra a Szervező székhelyén. A sorsolás nem nyilvános. A sorsoláson a nyereményhez 2 tartalék nyertest sorsolunk ki. Amennyiben a nyertes 3 munkanapon belül nem jelez vissza, akkor a nyereményt a Szervező automatikusan átruházza az első pótnyertesre.

A nyertes értesítése a Szervező Facebook oldalán keresztül történik. A nyereményt a Szervező postai úton kézbesíti a sorsolást követő 30 napon belül.

6. Nyilatkozat

A nyereményjáték, melynek részletes szabályait a jelen szabályzat tartalmazza, független a Facebooktól, a Facebook a promóciót semmilyen formában nem támogatja. A Szervező kijelenti továbbá, hogy a promóció nem terjed ki személyes idővonalakra és kapcsolatokra. Fenntartjuk a jogot a játékszabályzat, a nyeremények és a játék érvényességi idejének megváltoztatására, akár a játék ideje alatt is.