MULTIPLY- Hibrid workshop önkormányzati szakértőkkel

2020. 10.19-21 között került megrendezésre a H2020 MULTIPLY projekt 6 alkalmas workshop sorozatának 4. állomása, mely az önkormányzatok szakértői csoportjának 2. megrendezett eseménye volt (az elsőre az idei nyár folyamán, Szarvason került sor). A rendezvény hibrid (online és személyes) jellege és holland partnerünk izgalmas műhelymunkája miatt is rendkívüli volt az eddigi találkozókhoz képest.

Az esemény több okból is különleges volt: ez volt az első olyan MULTIPLY esemény, amit úgynevezett hibrid megoldással rendezett meg az Energiaklub. Az Energiaklub részéről Pej Zsófia és Győri Kata, a projektben Példamutató településként résztvevő Répceszemerén 4 önkormányzat szakértői csapatával (Répceszemere, Ajka, Budapest II. kerület és Sopronkövesd) személyesen vett részt a műhelymunkán, emellett a járványügyi helyzetre való tekintettel lehetővé tette az online csatlakozás lehetőségét is a többi résztvevő település számára. Zoom felületen, online kapcsolódtak be így a közös munkába Ajka és a II. kerület további munkatársai, illetve Budaörs és Budapest XIII. kerület szakértői csapata. A két napos esemény során mind a személyes résztvevők, mind az online csatlakozó önkormányzatoktól hallhattunk jó példáikról szóló prezentációkat: Ajka a települések közötti fejlesztési megoldások kidolgozásáról beszélt, míg Budaörs bemutatta azokat a klímavédelmi programokat/kezdeményezéseket, amelyben a település részt vesz. A workshop vendéglátójának, Répceszemerének polgármestere pedig azt ismertette, hogy egy párszáz lélekszámú településen, hogyan lehetséges a középületek energiaigényének minél magasabb szintű önellátása.

Az előző workshop alkalmakhoz képest további érdekesség volt az eseményen, hogy a MULTIPLY projekt egyik nemzetközi projektpartnere a holland, integrált településfejlesztésben szakértő PosadMaxvan és GE Energy online csatlakozva a találkozó második napjához egy egész délelőttös workshopot tartott résztvevőknek. A szervezet és pár holland jó példa bemutatása után az önkormányzati szakértőket a MIRO felületre navigálta a workshop levezetője. Az eredetileg személyes formátumúra tervezett workshopot kiválóan helyettesítette a MIRO, ahol a személyes módszerhez hasonló, virtuális post-itekre írhatták javaslataikat a szakértők. A workshop alapjául az önkormányzatok szarvasi műhelymunkáján megfogalmazott integrált településfejlesztéshez kapcsolódó céljaik/kihívásaik szolgáltak, ezeket a közös munka megkezdése előtt minden résztvevő bemutatta egymásnak. Miután az önkormányzatok megismerkedtek egymás kihívásaival és céljaival, a feladat az volt, hogy témakörönként haladva és közösen gondolkozva megoldási javaslatokat fogalmazzanak meg. A PosadMaxvan és GE Energy alapvetően három témakörre bontotta az önkormányzatokat, attól függően, hogy a településfejlesztés mely területeire szeretnének koncentrálni:

  1. Épített környezet (Ajka, XIII. kerület)
  2. Közlekedés (Sopronkövesd, II. kerület, Budaörs)
  3. Kék-, és zöld infrastruktúra (Répceszemere, Szarvas)

A települések méretüktől függően természetesen más és más kihívásokkal néznek szemben, főleg ez tette a workshopot igazán érdekessé. Az önkormányzati szakértőknek sikerült egymás számára igazán innovatív megoldási javaslatokkal előállniuk, és azt post-iteken településenként ’online táblán’ elhelyeznie. (Ahogy az 1. ábra Ajka településéhez mutatja)

Ajka alábbi céljával az épített környezet és az ehhez kapcsolódó zöldfelületek fejlesztésére helyezte a hangsúlyt:

’A magasan beépített lakótelepi épületek és azok szomszédos területeinek felújítása, valamint a környező zöldterületek és közterületek fenntarthatóbbá tétele.’

1. ábra A résztvevő önkormányzatok megoldási javaslatai Ajka önkormányzatának

 Az önkormányzati szakértők által javasolt ötleteket a PosadMaxvan és GE Energy szakértői összegyűjtötték és két hét múlva, egy újabb online találkozó során álltak elő konkrét, térképen ábrázolt megoldásaikkal.

Például Sopronkövesd  autós közlekedés arányának visszaszorításához és a községen átmenő főút forgalmának csillapításához a település különböző pontjaira kihelyezett angolul ún. Mobility HUB-ok, vagyis közlekedési csomópontok kihelyezését javasolták, amely több alternatív közlekedési megoldást nyútjhat pl. e-roller tárolók, közösségi kerékpárok vagy akár e-robogók által elsősorban a helyieknek.

Répceszemere középületeinek külső energiaforrásoktól való függetlenedésének biztosítását többek között passzív házak telepítésében, geotermikus energia és hőszivattyúk használatában, üvegházak hőenergiáinak hasznosításában látják.

A MULTIPLY projektben résztvevő összes település részesül az alábbi répceszemerei térképes, integrált megoldási javaslatban, részletes leírással kiegészítve.

2. ábra Répceszemere számára készült térkép, integrált településfejlesztési megoldásokkal

A résztvevő önkormányzatoknak a projektnek köszönhetően lehetősége nyílt tehát olyan, az integrált településfejlesztési megoldásokban már jelentős tapasztalatokkal és szakértelemmel rendelkező tervezői cég javaslataira, melyeket egyrészt a projekt keretein belül készülő Energiatervükhöz tudnak felhasználni, továbbá minden egyéb olyan város-, és energiatervezési dokumentum vagy akcióterv készítése során, mint például a SECAP, Klímastratégia vagy az Integrált Településfejlesztési Stratégia. A legfontosabb kérdés a jövőben az lesz, hogy az elkészült koncepciók gyakorlatban megvalósításra kerülnek-e a településeken.  A végrehajtást tekintve a résztvevő önkormányzatok elkötelezettek, azonban a gyakorlati kivitelezések mindenképp hosszabb folyamatot fognak igénybe venni és nagyban függnek majd a finanszírozási lehetőségektől, amiben a hazai önkormányzatok lehetőségei igencsak korlátozottak.


Ha véleményed vagy kérdésed van, írj a bejegyzés szerzőjének!
Győri Kata [email protected]