Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás (KEHOP-1.2.1.)

Megjelent a KEHOP 1.2.1 felhívás, ami lehetőséget ad települési önkormányzatok (helyi önkormányzatok vagy helyi önkormányzatok társulásai) számára, hogy a lakosságot érzékenyítsék és bevonják az éghajlatváltozás okozta problémák kezelésébe. A projekteknek hozzá kell járulniuk az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés és –kezelés előmozdításához, valamint a klímaváltozáshoz történő hatékony alkalmazkodás társadalmi feltételeinek megteremtéséhez, a társadalom klímatudatosságának eléréséhez. Ebben tudunk Önnek segíteni, ha felveszi velünk a kapcsolatot.

A pályázatban az Energiaklub szakemberei a következő önállóan támogatható tevékenységeket tudják megvalósítani alvállalkozóként:

  1. Helyi klímastratégia kidolgozása ;
  2. Intézményi, települési illetve több településen átívelő, interaktív tematikus szemléletformálási programsorozatok szervezése és lebonyolítása;
  3. Települési figyelemfelhívó akciók megvalósítása;
  4. Helyi szereplők szemléletformálása, ennek keretében: tájékoztató előadások / workshopok / fórumok szervezése és lebonyolítása a projektben érintett intézmények munkavállalói számára;
  5. Gyakorlatorientált ismereteket átadó, pozitív, a mindennapos tevékenységekbe integrálható, jól alkalmazható példákat közvetítő térségi és helyi tanulmányi versenyek szakmai előkészítése és lebonyolítása.

A pályázati kiírásban felsorolt elvárások teljesítésében is tudunk segíteni a pályázóknak, ezek a következők:

  • A (köz)beszerzéseket a környezet-/klímatudatossági szempontokat figyelembe véve kell lefolytatni (zöld közbeszerzések). 
  • A projekt tervezése és megvalósítása során, ha a támogatást igénylő, illetve konzorciumi vagy együttműködő partnere nem rendelkezik legalább hároméves tapasztalattal környezet-/klímatudatossági területen, ezzel összefüggésben nem jártas a klímaváltozás hatásaiban, kötelező a szakirányú civil szervezet vagy szakember bevonása a projekt előkészítésébe és megvalósításába.
  • A szakmai tevékenységek megvalósításánál elvárás a környezeti nevelési referencia (referenciák felsorolása, önéletrajzok csatolása).

A pályázaton elnyerhető összeg: 5-20 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatás.

Várjuk az érdeklődő, klímatudatos önkormányzatok jelentkezését!

 


Ha véleményed vagy kérdésed van, írj a bejegyzés szerzőjének!
Horváth Nóra [email protected]