Eljött az ideje az éghajlatvédelmi tervek megvalósításának! – új pályázati forrás!

Egyre több önkormányzat rendelkezik klímastartégiával vagy fenntartható energia és klíma akciótervvel (SECAP), ami egy május 25-én megnyíló pályázati lehetőségnek konkrét belépője. Az új lehetőség az „European City Facilities” (EUCF) névre hallgat, és 60.000 EUR-val támogatja a nyertes önkormányzatokat abban, hogy a már meglévő klímavédelmi terveik 1-1 intézkedését konkrét megvalósítási, beruházási terv keretében részletesen kidolgozzák.

Az EU-ban is felismerték, hogy az önkormányzatoknak sokszor nincs forrásuk a projektek előkészítésére, valamint általában hiányzik a piaci szemlélet és tudás, ami a magántőkét is bevonzanáa szükséges beruházások megvalósításába. Ezeket a problémákat igyekszik orvosolni ez az új kezdeményezés, melyre önkormányzatok, vagy önkormányzatok konzorciuma nyújthat be pályázatot.

A pályázóknak 5 feltételnek kell megfelelniük:

  1. Pályázó csak helyi önkormányzat vagy önkormányzatok konzorciuma lehet.
  2. EU tagállamok önkormányzatai pályázhatnak.
  3. Rendelkeznie kell a pályázó(k)nak elfogadott SECAP-pal, SEAP-pal vagy hasonló dokumentummal (pl. klímastratégiával).
  4. Polgármester vagy más politikai döntéshozó támogatását be kell mutatni.
  5. Vállalni kell a 2 éves monitoringot (a pályázat megvalósulása után).

A pályázatot on-line kell benyújtani a következők megadásával: pályázó adatai, adatok a beruházási koncepcióról és a tervezett beruházásól, valamint a politikai elköteleződést alátámasztó dokumentumok csatolásával. A pályázati folyamatot a lenti ábra szemlélteti.

Az értékelési kritériumok közül a két legfontosabb, 60%-os súllyal: a tervezett beruházás mérete és az elérhető, becsült energia-megtakarítások mértéke/mennyisége, mindkettő a többi pályázat értékeihez képest, figyelembe véve a helyi sajátosságokat. További értékelési szempontok az EUCF célokkal való összhang, a fontos helyi szereplők bevonásának biztosítása és a megfelelő, biztos szervezeti és döntéshozatali struktúra a projekt sikeres megvalósításához.

A nyertes pályázóknak 70%-os előfinanszírozás mellett 12 hónap áll rendelkezésére, hogy kidolgozzák a részletes beruházási tervet. A lenti ábra mutatja a támogatható tevékenységeket (tanulmány típusokat) és az elszámolható költségeket.

Az első pályázati kör 2020.05.25-2020.10.02-ig tart, majd még három szakasz lesz a következő két őszön és jövő tavasszal. Minden szakaszban csak néhány hazai önkormányzat számíthat támogatásra, legtöbb kedvezményezett a második és harmadik körben kerül majd kiválasztásra. Közös versenyben lesznek a hazai pályázatok az egész Közép-Kelet Európai régió önkormányzataival. A pályázatok kidolgozását nemzeti kontakt pontok segítik (kontakt: Vadovics Kristóf 20/5121886).

Az Energiaklub szakértői számos önkormányzat számára készítettek már helyi klímavédelmi terveket, SEAP-okat, SECAP-okat, és készen állnak arra, hogy a részletek kidolgozásban is segítsék a nyertes önkormányzatokat.

 

Bővebb információ:

Hazai kontaktpont: Greendependent, Vadovics Kristóf 20/5121886