Projektek
Módszertani központ

Közbeszerzés zöldebben

Kevésbé ismert, ugyanakkor meggyőző számadat, hogy az Európai Unió közszférájának beszerzései a teljes közös éves GDP 20%-át teszik ki. Ebből is látható, hogy nem pusztán jelkép értéke van annak, hogy az önkormányzatok vagy a kormányzati szervek mi alapján döntenek a beruházásaikról, hogyan választanak szolgáltatást. 

Módszertani központ

Energiahatékonyság közösen - Energetikai felújítások előkészítése többlakásos épületekben

A többlakásos épületek energetikai felújításainak elmaradására sokféle magyarázatot lehet találni. A pénzhiány mellett biztosan előkelő helyet foglal el az okok listáján a közös döntés nehézsége, a szervezőerő hiánya és az is, hogy a lakóknak nincs részletes információjuk saját épületükben megvalósítható lehetőségeikről.

A 2013 tavaszán induló, nemzetközi projektben 6 európai ország szakértői keresik a megoldásokat az akadályok leküzdésére. Az eszköztárban az energetikai tanúsítás mellett megtakarítást kalkuláló szoftver, a jogi, gazdasági környezet elemzésén alapuló döntéshozatali segédlet, és persze megvalósult példák is szerepelnek.

Módszertani központ

RE-SEEties - Erőforrás. Újragondolva. Újratervezve.

Az erőforrás-hatékonyság kiemelt tématerület a dél-kelet európai régió szakpolitikájában. A mértéktelen energiafogyasztás, a gyakran ellenőrizetlen hulladéktermelés, valamint a koordinációs intézkedések és a felhasználói tudatosság hiánya miatt olyan megoldásokat kell találni, amelyekkel a rendelkezésre álló erőforrásokat az eddigieknél hatékonyabban lehet hasznosítani.

100% Megújuló energia települések - Energia, tervezés, vidékfejlesztés

Hogy a hazai kistelepülések és vidéki közösségek (akár falvak csoportjai) is részt vehessenek egy nagyobb nemzetközi kezdeményezésben, egy olyan projektet bocsátunk útjára, amely kifejezetten e települések szemszögéből közelíti meg az energiagazdálkodás kérdését.

A résztvevő kistelepülések támogatják az Európai Unió 2020-ig kitűzött ambiciózus „20% energiahatékonyság növelés, 20% megújuló energia részarány, 20% CO2 megtakarítás” önkéntes vállalását, és példaértékű tevékenységükkel rávilágítanak, hogy hosszú távon a 100%-ban megújuló erőforrásokra alapozott energiaellátás sem elképzelhetetlen.

Módszertani központ

Q-BICON Képzésfejlesztés biomassza-tanácsadók részére

Több európai ország képzéskínálata és a biomassza-piacok tapasztalata alapján elmondható, hogy hiányoznak azok a képzések, amelyek a biomassza alapú energiatermelés teljes vertikumát átfogják, így a biomassza-projektek megvalósításához szükséges komplex tudást szolgáltatják. A Q-BICON projekt során négy uniós tagország (Németország, Ausztria, Lengyelország és Magyarország) biomassza- illetve képzési szakértői fejlesztenek a biomassza-ipar igényeinek megfelelő képzési programot.

Szakpolitikai intézet

A magyarországi napenergia-piac 2011-ben

Az Energiaklub immár negyedik éve készíti el a hazai napenergia-piac aktuális állapotát bemutató elemzését. A kiadványhoz kérdőíves felmérést végzünk a napkollektor- illetve napelem-piac szereplőivel, interjúkat készítünk a napenergia-szektort képviselő szakmai szervezetek vezetőivel, valamint elemezzük az elmúlt egy év olyan eseményeit, amelyek hatásal voltak a napenergia-szektor gazdasági és jogszabályi környezetére.

Módszertani központ

MANERGY - Hatékony regionális energiaellátási modellek a Dél-dunántúli régióban

2011 májusában indult el a „MANERGY” című nemzetközi projekt, amelynek célja, hogy a résztvevő régiók önkormányzatainak körében ösztönözze a megújuló energiaforrásokon alapuló, egyben hatékony energiafelhasználást. Az Európai Unió CENTRAL EUROPE programja által támogatott kezdeményezésnek a hazai mintaterülete a Dél-Dunántúli Régió. A projekt keretében önellátásra törekvő, hatékony regionális energiaellátási modelleket dolgoznak ki a szakértők.

Szakpolitikai intézet

Ajánlások a Nemzeti Megújuló Energia Cselekvési Tervhez

Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) 2010 nyarán megbízást adott egy nemzetközi konzorciumnak, hogy segítse a magyar kormányt a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról szóló 2009/28/EK irányelv alapján kötelezően elkészítendő Nemzeti Megújuló Energia Cselekvési Terv kidolgozásában. Az ENERGIAKLUB a konzorcium egyik magyarországi tagjaként főként négy témakör kidolgozásában működött közre: biomassza-hasznosítás, energiahatékonyság az épületenergetikai szektorban, megújuló energia alapú hő- és villamosenergia-termelésre vonatkozó támogatási rendszerek, rugalmassági mechanizmusok. Emellett javaslatot tettünk a Cselekvési Terv 4.1-es fejezetében szereplő, a kitűzött megújulóenergia-részarány eléréséhez legfontosabb intézkedésekre.

A konzorcium 2010. októberében nyújtotta be javaslatait a magyar kormánynak. A javaslatok közül több megjelent a 2010. decemberében az Európai Bizottságnak benyújtott végső dokumentumban.

Szakpolitikai intézet

A magyarországi napenergia-piac 2010-ben

Az Energiaklub immár harmadik éve készíti el a hazai napenergia-piac aktuális állapotát bemutató elemzését. A kiadványhoz kérdőíves felmérést végzünk a napkollektor- illetve napelem-szektor szereplőivel, interjúkat készítünk a napenergia-szektort képviselő szakmai szervezetekkel, valamint elemezzük az elmúlt egy év olyan eseményeit, amelyek hatásal voltak a napenergia-szektor gazdasági és jogszabályi környezetére.

Szakpolitikai intézet

Javaslatok a hazai megújuló engedélyezési eljárásban tapasztalható anomáliák feloldására

A megújuló energiaforrásokat felhasználó energiatermelő berendezések jelenlegi engedélyezési szabályozása illetve gyakorlata számottevően hátráltatja ezen beruházások széles körű megvalósulását.

Az Unió legtöbb tagállamában problémát okoz a megújulóenergia-beruházások indokolatlanul bonyolult és hosszadalmas engedélyezési eljárása, a 2009/28/EK Irányelv az általa meghirdetett 20 százalékos megújulóenergia-arány 2020-ig való elérése érdekében komoly hangsúlyt fektet a közigazgatási eljárások egyszerűsítésére. A Megújuló Nemzeti Cselekvési Tervekben a tagállamoknak részletesen be kell mutatniuk a hatályos engedélyezési eljárásokat, valamint azokat az intézkedéseket, amelyeket ezek egyszerűsítése érdekében tesznek. Ennek keretében ki kell térni az engedélykérelmezők megfelelő tájékoztatására, az egyes közigazgatási szervek közötti koordinációra, arra, hogy az engedélyezési eljárások hogyan veszik figyelembe az egyes megújulóenergia-technológiák sajátosságait, hogy vannak-e egyszerűsített eljárások kiskapacitású berendezésekre, vagy hogy hol teszik közzé a hatóságok az eljárási díjakat és ezek tükrözik-e az engedély megadásával kapcsolatos közigazgatási költségeket.

A kutatás során elkészülő dokumentum célja, hogy egy szabályozási koncepció formájában javaslatot tegyen a jelenlegi jogszabályi anomáliák megszüntetésére, a megújulóenergia-berendezések megvalósulását indokolatlanul hátráltató szabályozások kiigazítására, az engedélyezési eljárások egyszerűsítésére.