Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás (KEHOP-1.2.1.)

A pályázat társadalmi véleményezése 2017 februárjában lezárult (https://www.palyazat.gov.hu/node/62067), a felhívás hamarosan megjelenik. A KEHOP 1.2.1 felhívásra települési önkormányzatok (helyi önkormányzatok vagy helyi önkormányzatok társulásai) nyújthatnak be pályázatot. A pályázaton elnyerhető összeg: 5-20 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatás. A pályázónak vállalnia kell, projektje megvalósításával hozzájárul az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés és –kezelés előmozdításához, valamint a klímaváltozáshoz történő hatékony alkalmazkodás társadalmi feltételeinek megteremtéséhez, a társadalom klímatudatosságának eléréséhez. Ebben tudunk Önnek segíteni, ha felveszi velünk a kapcsolatot.

A 2017. szeptember 1-től beadható pályázatban ugyanis az Energiaklub szakemberei a következő önállóan támogatható tevékenységeket tudják megvalósítani alvállalkozóként:

 

  1. helyi klímastratégia kidolgozása települési önkormányzatok részére;
  2. intézményi, települési illetve több településen átívelő, interaktív tematikus szemléletformálási programsorozatok szervezése és lebonyolítása;
  3. települési figyelemfelhívó akciók megvalósítása;
  4. helyi szereplők szemléletformálása, ennek keretében: tájékoztató előadások/workshopok/fórumok szervezése és lebonyolítása a projektben érintett intézmények munkavállalói számára;
  5. gyakorlatorientált ismereteket átadó, pozitív, a mindennapos tevékenységekbe integrálható, jól alkalmazható példákat közvetítő térségi és helyi tanulmányi versenyek szakmai előkészítése és lebonyolítása.

A pályázati kiírásban felsorolt elvárások teljesítésében is tudunk segíteni a pályázóknak, ezek a következők:

  • A (köz)beszerzéseket a környezet-/klímatudatossági szempontokat figyelembe véve kell lefolytatni (zöld közbeszerzések). 
  • A projekt tervezése és megvalósítása során, ha a támogatást igénylő, illetve konzorciumi vagy együttműködő partnere nem rendelkezik legalább hároméves tapasztalattal környezet-/klímatudatossági területen, ezzel összefüggésben nem jártas a klímaváltozás hatásaiban, kötelező a szakirányú civil szervezet vagy szakember bevonása a projekt előkészítésébe és megvalósításába.
  • A szakmai tevékenységek megvalósításánál elvárás a környezeti nevelési referencia (referenciák felsorolása, önéletrajzok csatolása).

Várjuk mielőbbi jelentkezését!